Bob Dylan - Tarantula (1971)

Tarantula är Bob Dylans stora försök att skriva skönlitterärt vid sidan om musiken. Förvisso hade han redan relativt frekvent skrivit diktsviter och dylikt, vilka bland annat prydde konvoluten på hans album. Tarantula var dock något annat, ett omfattande och fristående verk. Boken skrevs mestadels under 1965, under Dylans förmodligen allra mest produktiva period, men utkom inte förrän 1971.

Tarantula bokomslagTarantula var slutprodukten av både en lång tids skrivande och en lång tids sökande efter en form. Bokprojektet var under första delen av 1965 något Dylan prioriterade och därmed ägnade mycket tid. Det slutgiltiga resultatet var dock långt annorlunda än vad som skisserats i planerandets första skede, då hade det mer handlat om en roman med biografiska inslag.

Men Bob Dylans ständiga och snabba utveckling ledde honom ständigt in på nya spår och just detta var underlag för den ambivalens som småningom infann sig: vad som än skrevs skulle han förmodligen befinna sig på en annan plats, konstnärligt, då boken kom ut.

Tarantula har ett annorlunda upplägg då texten växlar mellan prosa och stikisk vers. Det senare har dessutom formen av brev och kan avslutas med ”see yuh on thanxgiving / Corky” eller ”lovingly, / plastic man”. Stilen är i samma anda som låtarna Dylan skriver vid denna tid, men texten är friare i sin form då faktumet att den inte ska sjungas kan utnyttjas.

Det finns ingen lineär handling utan det kretsar kring fragmentariska utvikningar där Dylans bildrika och associativa texter får rumstera med humoristisk nonchalans och idérika vändningar.

De surrealistiska och ibland dadaistiska inslagen gör Tarantula tämligen svårtillgänglig och boken tilltalar förmodligen inte en bred läsekrets på samma vis som en roman eller biografi gör, men borde desto mer attrahera de som gillar Dylans texter och vill ta sig an dessa i ett annat format.

Tarantula utgavs 1999 av bokförlaget Bakhåll i en tvåspråkig version där originalspråket fanns jämte den svenska översättningen.


Tillbaka till böcker