Bob Dylan - Heinrich Detering (2007)

Heinrich Deterings bok som helt enkelt heter Bob Dylan skulle kunna haft undertiteln: ”En analys”. Detta är således ingen biografi utan snarast analyser av Dylans verk och författaren själv kallar boken för en essä.

Bob Dylan bokomslagDetering är en tysk litteraturkritiker och professor i litteratur. Hans bok om Bob Dylan visar tydligt att artisten är ett specialområde och han bjuder på många fascinerande tolkningar och möjligheter för läsaren att revidera sina uppfattningar om Dylans verk i olika riktningar. Tonvikten ligger på texterna i Dylans verk, inte så märkligt med tanke på författarens profession, men det handlar inte om någon enkelspårig texttolkning utan musiken är inbegripen.

Det är en lärd text och Detering använder många referenser som inte alltid är hemmahörande i populärkulturen. Att inte vara bekant med dessa personer och begrepp hindrar dock inte att läsningen går hem.

Boken har ett kronologiskt upplägg där fokus ligger på Dylans studioplattor, somliga får naturligt nog mer utrymme än andra. Här finns gott om intressanta observationer även för den redan initierade. Exempel på detta är avsnittet där Detering kartlägger hur den tyska författaren Bertolt Brecht och hans gestus-metod har applicerats av Dylan på tidiga politiska sånger. Ett annat exempel är den komplexa analysen av Dylans låt ”Visions of Johanna”. Över huvud är Deterings synsätt på flera av Dylans skivor som konceptalbum fascinerande.

Invändningar mot författarens förfarande måste ibland gälla hans sätt att söka bestämda meningar och utstuderade syften i låtar och skivor där det kan tyckas osäkert om en sådan avsikt fanns hos upphovsmannen själv.

Som helhet är det ändå en fullträff och ett välkommet sidosteg från den ordinära biografin som redan skrivits flera gånger om i ämnet Bob Dylan. Heinrich Deterings Bob Dylan är fel bok för den som söker en skildring om Dylans liv, men däremot en av ypperlig chans för den som vill skaffa sig en fördjupad inblick i dennes låtar.


Tillbaka till böcker