Böcker

Det har skrivits massvis av böcker om Bob Dylan. Dessutom har Bob Dylan skrivit en skönlitterär och en självbiografisk bok på egen hand. Här följer ett urval av det mest väsentliga.

Chronicles: Volume One - Memoarer, del 1

chronicles bokomslag2004 gjorde den förtegna Bob Dylan det oväntade att ge ut sina memoarer. Chronicles: Volume One utkom redan samma år i svensk översättning, Memoarer, del 1. Det är tänkt att bli tre band, hittills har bara första delen utkommit och många väntar nu otåligt på andra delen. Chronicles visar att Dylan även kan skriva den konventionella berättande prosan och han gör det på ett mycket fängslande sätt.

Utvecklingsroman utan stora bekännelser

Boken inleds då Bob Dylan just har kommit till New York, men rör sig snart bakåt i tiden och hoppar även långt framåt vid ett par tillfällen. Dylan skriver om sina musik- och läsupplevelser då han ännu inte var någon utvecklad artist, men hur tog till sig allt han stötte på.

Chronicles är ingen bekännelsebok eller en detaljerad och strikt sanningsenlig biografi. Dylan väljer vad han vill omtala och förmodligen hade berättandet inte haft samma spänst eller flöde om han hade ägnat sig åt en renare slags faktaredogörelse.

Chronicles: Volume 2

Fortsättningen av Chronicles har dröjt och fortsätter dröja. Vid många tillfällen har det talats om att andra och tredje delen är på gång, men utan att något utgivning skett. Det senaste beskedet om andra delen av Chronicles är att den ska komma 2026, men vem vet ...

Bob Dylan av Heinrich Detering

Bob Dlan bokomslagHeinrich Deterings bok som helt enkelt heter Bob Dylan skulle kunna haft undertiteln: ”En analys”. Detta är således ingen biografi utan snarast analyser av Dylans verk och författaren själv kallar boken för en essä.

Detering är en tysk litteraturkritiker och professor i litteratur. Hans bok om Bob Dylan visar tydligt att artisten är ett specialområde och han bjuder på många fascinerande tolkningar och möjligheter för läsaren att revidera sina uppfattningar om Dylans verk i olika riktningar.
Läs hela recensionen

Bob Dylan: Behind the Shades av Clinton Heylin

behind the shades bokomslagClinton Heylins Bob Dylan: Behind the Shades var den första stora biografin om Bob Dylan. Dess största gärning är kanske att den även ger en bild av Dylans liv efter 1966. Det är framför allt denna bok senare biografer har vänt sig till.

Dylan – Mannen, myten, musiken
var den svenska titeln när boken översattes 1993 av Håkan Olsson. Originalet hette alltså Bob Dylan: Behind the Shades, men 2003 kom nyutgivningen Bob Dylan: Behind the Shades Revisited där även 90-talet behandlas. Efter fått tillgång till Dylans privata arkiv gav samma författare gav ut The Double Life of Bob Dylan Vol. 1 och Vol 2. (2021-2022).
Läs hela recensionen

Tarantula

tarantula bokomslagTarantula är Bob Dylans stora försök att skriva skönlitterärt vid sidan om musiken. Förvisso hade han redan relativt frekvent skrivit diktsviter och dylikt, vilka bland annat prydde konvoluten på hans album. Tarantula var dock något annat, ett omfattande och fristående verk. Boken skrevs mestadels under 1965, under Dylans förmodligen allra mest produktiva period, men utkom inte förrän 1971.
Läs hela recensionen

Bobby Boy - mannen i mig

bobby boy bokomslagBobby Boy - mannen i mig är en bok om Bob Dylan som kom ut i september 2012 av svenske författaren Stig Hansén. Boken gavs ut av Bokförlaget Reverb och i pressmeddelandet inför utgivningen fanns bland annat följande att läsa: "Stig Hansén, går i Dylans fotspår, särskilt i New York City, lyssnar på vad det är som han egentligen sjunger om. Tittar på hans konst. Läser hans texter. Hör sprickorna i hans röst."

Allt ska bli ditt

allt ska bli ditt bokomslagAllt ska bli ditt är en dokumentärroman med Dylan som ämne skriven av Arne Sundelin och utgiven 2012. I en recension på Dagensbok.com skriver Ella Andrén: "Ögonblickbilder från 1961, 1983, 1975, 2011, 1875, 1958, 1968, och så vidare, strös över läsaren som bitar ur ett sönderslaget kalejdoskop. Att foga dem samman i mönster överlämnas åtminstone delvis åt vår egen fantasi."

Om Bob Dylan

Om Bob Dylan av Sara Danius som under en period var Svenska Akademiens ständiga sekreterare ger en nyanserad bild bakom kulisserna hur det gick till då Bob Dylan 2016 fick Nobelpriset i litteratur.

Bob Dylan: en guide till hans skivor

Intressant genomgång av Bob Dylans album från debuten till Love and Theft av Christian Braad Thomsen och Asger Schnack. Varje skiva ges ett omdöme, analys och kontext.

Böcker på engelska


Michael Gray: The Bob Dylan Encyclopedia
2006 Continuum - 736 sidor

Jonathan Scott (editor): Bob Dylan - The Essential Interviews
2006 Rolling Stone / Wenner Books - 447 sidor

Larry "Ratso" Sloman: Dylan - On the Road with Bob Dylan
1978/2002 Three River Press - 466 sidor

Howard Sounes: Down the Highway - The Life of Bob Dylan
2001 Grove Press - 527 sidor

Paul Williams: Bob Dylan Performing Artist 1960-1973
1994 (1990) Omnibus Press - 310 sidor

Paul Williams: Bob Dylan Performing Artist 1974-1986
1994 (1992) Omnibus Press - 334 sidor

Paul Williams: Bob Dylan Performing Artist 1986-1990
2004 Omnibus Press - 384 sidor

Paul Williams: Watching The River Flow 1966-1995
1996 Omnibus Press - 255 sidor

Böcker på norska


Petter Fiskum Myhr: Bob Dylan - Jeg er en annen
2011 historie & kultur - 572 sidor

Carl Johan Berg: Dylanevangeliet
Dylanisten Frank Koczis' brev til sin sønn Daniel
Eger Forlag 2002 - 104 sider

Håvard Rem: Bob Dylan
Gyldendal Norsk Forlag - 188 sider

Bob Dylan - Sangtekster 1962-2001
2004 Damm forlag - 650 sider

Böcker på tyska


Georg Stein: Bob Dylan - Temples In Flames
1989 Palmyra Verlag - 96 sidor

Willi Winkler: Bob Dylan - ein Leben
2001 Alexander Fest Verlag - 206 sidor

Dylan läser