Bob Dylan's Greatest Hits Vol 3 (1994)

Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. III kan ses som en fortsättning på Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II. Låtarna på skivan repre-senterar tiden 1973-1990.

Bob Dylan's Greatest Hits Vol 3 skivomslagUpplägget handlar främst om att många album ska vara representerade med en låt snarare än att samla de främsta låtarna. Eftersom tiden som samlingen sammanfattar är en tidvis ojämn period för Bob Dylan måste en samling av detta slag betraktas som tämligen otillräcklig.

Tillbaka till samlingar | Studio | Live | Bootlegs

Bobdylan.nu är en inofficiell sida om Bob Dylan som startade våren 2010