Down In The Groove (1988)

Down In The Groove utgörs både av covers och egna låtar. Av de tio låtarna har Bob Dylan bara skrivit fyra, två av dessa har skrivits tillsammans med Robert Hunter (”Ugliest Girl In The World” och ”Silvio”).

Down In The Groove skivomslagInte heller denna gång lyckas Dylan med att skapa ett slagkraftigt album. Det är dock ett album som överglänser både Empire Burlesque och Knocked Out Loaded.

”When Did You Leave Heaven” är rörande och melodisk tilltalande. ”Ugliest Girl In The World” är brötig, men ändå originell och nonsensartad samtidigt. Vidare är ”Death Is Not The End” och ”Silvio” svagare påminnelser om vad Dylan kan utföra.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Bob Dylan vid denna tid hade hamnat i en improduktiv period där man vid flertalet tillfällen önskat att han hade tagit mera tid på sig och sedan samlat sig till ett album först när låtmaterialet beviljat sålunda.

Tillbaka till studioalbum | Live | Samlingar | Bootlegs

Bobdylan.nu är en inofficiell sida om Bob Dylan som startade våren 2010